Legitimeringstjänster för test

Under "Legitimeringstjänster" i kolumnen till vänster finns funktioner för att konfigurera automatisk legitimering och för att rensa sessioner mot de två legitimeringstjänsterna i test-tjänsten.

Auto-legitimering Konfiguration

Varje legitimeringstjänst har en sida för konfigurering av auto-legitimering. Här kan du välja en testanvändare som skall legitimeras automatiskt utan användarinteraktion vid legitimeringsbegäran. Detta är användbart för automatiserade tester. Automatisk legitimering konfigureras genom att sätta en cookie i webbläsaren som anger id för vald testanvändare.

Rensa IdP Session

Legitimeringstjänsterna stödjer single-sign-on (SSO). Detta innebär att legitimeringstjänsten utfärdar ett identitetsintyg automatiskt om användaren nyligen legitimerats i tidigare legitimeringsbegäran, såvida inte begäran om förnyad legitimering innehåller attributet ForceAuth="true". Funktionen för att ”Rensa IdP Session” rensar sessionen mot legitimeringstjänsten så att förnyad legitimering sker även om inte ForceAuth attributet är satt till "true".